Možné využitie sklolaminátu

Technológia používaná pri výrobe

Použitý vákuovo-napeňovací systém umožňuje integrovať do výrobku rôzne druhy záliskov, matíc, vodiacich a kotviacich prvkov, kovových výstuží atď. Tieto segmenty sa vkladajú do foriem pred výrobným procesom čím je zaručená dokonalá presnosť ich osadenia. Výrobky vyrábané vo dvojitých formách sa stávajú obojstranne hladkými.

Sklolaminát je všade okolo nás

  • strojársky priemysel
  • automobilový priemysel
  • rôzne druhy krytov elektroniky
  • skelety vhodné na čalúnenie
  • chladiarenská technika
  • kryty rozmanitých druhov, kufre
  • endvičové diely rozmanitého druhu – krídla dverí, rámy, častí nábytku
  • karosárske diely

Príklady využitia sklolaminátu