Produkty spoločnosti Olejár

Výrobky zo sklolaminátu

Výrobky zo sklolaminátu

Spoločnosť Olejár, spol s.r.o. produkuje široké spektrum odliatkov zo sklolaminátu, ktoré sú používane v rôznych oblastiach. Najvýznamnejšou oblasťou kam produkuje naša spoločnosť sklolaminátové odliatky je dentálna technika.

Signálne a vodiace pásy pre nevidiacich a slabozrakých

Signálne a vodiace pásy pre nevidiacich a slabozrakých

Používajú sa na orientáciu ľúdí s oslabeným zrakom a poskytujú im včasné varovanie, že sa približujú k nebezpečenstvu. Jedným z najdôležitejších cieľov pôsobenia človeka je zaistenie bezpečnosti v širšom poňatí.