Varovný a vodiaci indikátor z nerezovej ocele

Varovný kruhový ozdobný indikátor z nerezovej ocele

Varovné indikatory majú šírku 400 mm a riešia sa formou reliéfu s polguľovitými výstupkami vo farbe kontrastnej s farbou okolitého povrchu. Budujú sa v exterieroch a interieroch

Varovný kruhový indikátor – označuje potenciálne nebezpečenstvo alebo umiestnenie informačných systémov (výťah, schody...

Varovný indikátor sa vyrába v týchto variantoch

Ponúkame tiež hmatové ukazovatele s výplňou vo farbe čiernej, šedej, žltej a červenej

Vodiace pásy z nerezovej ocele - určujú smer cesty

Umelá vodiaca línia má šírku 400mm v exteriéri a 300mm v interiéri sa rieši sa formou reliéfu s drážkami, spravidla vo farbe kontrastnej s farbou okolitého povrchu. Umelá vodiaca línia sa buduje na miestach v exteriéroch aj v interiérich, kde neexistuje prirodzená vodiaca línia (alebo ju nemožno použiť) a zároveň je vzdialenosť medzi orientačnými bodmi väčšia ako 8000 mm.

Vodiaca línia z nereze sa vyrába v týchto variantoch

Vodiaca línia z nereze
Vodiaca línia z nereze Vodiaca línia z nereze
Vodiaca línia z nereze Vodiaca línia z nereze

Možnosť vyhotovenia vodiacich pásov v kombinácií nerez a farebný protišmykový polimer:

V kombinácii nerez a farebny protismikovy polimer
Čierna výplň
V kombinácii nerez a farebny protismikovy polimer
Žltý polimer
V kombinácii nerez a farebny protismikovy polimer
Červený polimer

Nerezové varovné a vodiace indikátory v praxi

Váše meno:*

Váš e-mail:*

Váš telefón:*

Typ vzorky:*