Varovné signálne a vodiace pásy

pre nevidiacich a slabozrakých

Používajú sa na orientáciu ľudí s oslabeným zrakom a poskytujú im včasné varovanie, že sa približujú k nebezpečenstvu. Jedným z najdôležitejších cieľov pôsobenia človeka je zaistenie jeho bezpečnosti v širšom poňatí. Použitie varovných signálnych vodiacich pásov nariaďuje vyhláška 523/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z.

Nerezovooceľové indikátory

Nerezovooceľové indikátory

Umelá vodiaca línia sa buduje na miestach v exteriéroch aj v interiérich, kde neexistuje prirodzená vodiaca línia alebo ju nemožno použiť.

Brail

Brail

Skúsenosti štátov využívajúcich na príslušných miestach tieto výstražné prvky dokazujú, že sa medzi nevidiacimi a slabozrakými znížil počet nešťastných nehôd o 75%.

Medialine

Medialine

Medialine je nový a účinný výrobok umožňujúci rýchlym a ekonomickým spôsobom vybaviť všetky miesta, ktoré je treba označiť vodiacim systémom pre nevidiacich a postihnuté osoby so zbytkovým zrakom.

AX-LINE

AX-LINE

AX-LINE je vyrobený z vysoko akostnej methacrylátovej živice, odolnej i ťažkej doprave. Živica použitá na výrobu AX-LINE je čiernej farby, ktorá je odolná všetkým klimatickým podmienkam.

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Surové materiály tejto dlaždice sú hrnčiarska hlina, kremeň, živec, keramický kameň a sú zmiešané s farebným pigmentom. Sú roztavené a dokončené pri teplote asi 1200 stupňov Celzia a sformované metódou suchého lisovania.

Individuálne varovné a vodiace pásy

Individuálne indikátory sú ideálne na dodatočnú montáž. Umožňujú zobrazovať podlahu priestoru medzi zmyslovými indikátormi pre architektonický skvelý vzhľad. Sú vhodné na aplikáciu do interiérov aj exteriérov.

Používajú sa na orientáciu chodcov s oslabeným zrakom, čo im má poskytnúť včasné varovanie, brániť ich pred nehodami a navádzať ich správnym smerom.

Sú navrhnuté na inštaláciu na všetkých verejných peších priestranstvách ako sú schody, rampy, výťahy, železničné nástupištia, autobusové zastávky, prechody pre chodcov, obchodné centrá a vo všetkých priestoroch, ktoré sú popísané v Slovenskej vyhláške 532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z.