Brail

Vodiace a varovné pásy - Brail

Myšlienka vzniku nášho výrobku pochádza zo Spojených štátov, kde sa výrobky tohto typu používajú už od 80-tych rokov. Pri výrobe dosiek sa opierame o technológie amerických firiem, ktorých dosky sú montované a všeobecné rozšírené po Spojených štátoch amerických, čo malo podiel na tom, že výrazne pokleslo množstvo nehôd s účasťou nevidiacich, slabozrakých ako aj iných osôb.

Doska typu "BRAJL" predstavuje druh vodorovného označenia montovaného na kraji povrchu nástupišťa, bez nutnosti zasahovať do existujúceho povrchu. Na základe podrobných konzultácií s ÚNSS sme vytvorili prototypy platní. Platne majú oba typy reliéfu, a to varovný reliéf - Štruktúru dosky tvoria výstupky s priemerom 20 mm a výškou 5 mm rovnomerne rozložené na povrchu dosky s odstupom okolo 50 mm, čo má za dôsledok, že sú dokonale citeľné pod chodidlami a smerový reliéf vo forme drážok - širka 41,25 mm vyska 5 mm a odstupom 35 mm.

Dodatočný pomocným lokalizačným prvkom pre nevidiacich je výrazný a charakteristický zvuk, ktorý vzniká počas presúvania palice pre nevidiacich po povrchu dosky. Farba našich platni je ľubovoľná, Na komunikáciách v exteriéri sa tradične používa červená farba pásov na sivom alebo čiernom okolitom povrchu. Z hľadiska jednotnosti opatrení na celom území Slovenskej Republiky odporúčame dodržiavať túto farebnosť pretože je najlepšie rozoznávaná vidiacimi osobami.

Z platní je možné vyskladať nasledovné pásy, ktoré sú vyžadované vyhláškami 532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z. pri úpravách peších komunikácií:

  • varovný pás na rozhranie chodníka a vozovky
  • signálny pás
  • varovný pás na rozhranie chodníka a cyklochodníka
  • varovný pás a vodiacu líniu na železničné nástupištia (usmernenie GR ŽSR 1075/2007/O220)

Detail vodiaceho a varovného pásu Brail

Ukážky vodiaceho a varovného pásu Brail v praxi

Váše meno:*

Váš e-mail:*

Váš telefón:*

Typ vzorky:*